Tina Ilieva. Предоставено от Blogger.
RSS

Зазимяване на пчелните семейства

Към края на септември и най-късно до края на октомври (в зависимост от времето)  се пристъпва към зазимяване на пчелните семейства. През този период почти всичкото пило е излюпено. В топъл есенен ден пчеларят трябва да прегледа основно пчелните семейства и да ги зазими. В гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите плътно покриват от горе до долу. Те трябва да имат кафяв или светлокафяв цвят и правилно изградени работнически килийки, в които да са отглеждани 4-5 поколения пчели.

При силни пчелни семейства, които имат над 8 междурамия пчели, гнездото се сформира към по-топлата страна на кошера (южната или западната). От другата страна то се ограничава с преградна дъска, зад която, ако има място, се поставят затоплящи материали (възглавници, стиропор). Излишните рамки се изваждат и се прибират в склада.

Ако семейството е средно по сила или се оставя да зимува на 6 пити, най-добре е гнездото му да се сформира в средата на кошера, като от двете му страни се поставят преградни дъски, а празните места се запълват със затоплящи материали. Отгоре гнездото се покрива с платно, като под него напречно на горните летви се поставят няколко летви, дебели 1 см, за да се образуват проходи, през които пчелите да минават през зимата при придвижването им от една пита на друга. Върху покривното платно се слагат 3-4 пласта вестници или друга хартия, а върху тях -горните възглавници и след това кошерът се затваря с покрива.
Ако гнездото се покрива с дъски, на една от тях се прави отвор 3-4 см, върху който се слага платно. След това се поставя пласт от вестници, възглавниците и се затваря с покрива. Входът на кошера се стеснява според силата на семействата от 3 до 8 см и се поставят мишепредпазители. Ако кошерът има горен вход, той се оставя отворен, а долният вход се оставя отворен 2-3 см. По този начин се избягва образуването на влага по стените на кошера и по питите през зимата.

Кошерите, в които ще зимуват пчелните семейства, трябва да бъдат напълно здрави, да нямат пукнатини и отвори. Ако са стари, през август или септември трябва да се ремонтират и боядисат. Покривите трябва да прилягат плътно върху кошерите. Дъната трябва да се притегнат много добре. Кошерите се поставят на подложки, високи 10-15 см от земята, като им се дава слаб наклон напред (към входа), за да се оттичат лесно дъждовната и снежната вода. През есенно-зимния период кошерите трябва да се обърнат с входовете си на юг-югоизток, за да се запазят от нахлуването на студените северозападни и северни ветрове и да се огряват по-добре от обедното слънце, с което пчелите се подтикват към по-редовно облитане.

Постоянното място за зимуване на пчелните семейства трябва да бъде оградено с ветрозащитна ограда. Тя може да се изгради от строителни материали или от жив плет. Проверява се оградата на пчелина и дупките се запушват, за да нямат възможност да влезнат животни. Също така се оглежда и се отстраняват клони, които при вятър могат да удрят кошерите и да причиняват безпокойство на зимуващите пчели.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 коментара:

Публикуване на коментар